Toon menu
Wij zijn er voor jou! - Winkel & Werkplaats zijn open - Maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.00 ook telefonisch bereikbaar voor al je vragen en bestellingen. Gratis verzenden binnen Nederland - Wij helpen je graag :-)

Privacyverklaring
Enschede, 25 juli 2018

 Dit is de privacyverklaring van Schuring Naaimachines & inspiratie. Schuring naaimachines en inspiratie verkoopt en repareert naaimachines, (cover) lockmachines en (naai)-borduurmachines. Ook geven wij creatieve workshops. Hierbij verwerken wij ook persoonsgegevens.

Wij informeren u in deze verklaring over de verwerking van uw persoonsgegevens via onze website en in onze winkel.
Schuring naaimachines & inspiratie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen, en waarvoor deze gegevens zullen worden gebruikt.

De contactgegevens van Schuring naaimachines & inspiratie zijn:

Schuring naaimachines & inspirati
Korte Hengelosestraat 23
7511 JA Enschede
E-mail: info@schuring-naaimachines.nl
KvK-nummer: 06032468

Uw persoonsgegevens

 Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring is aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling tot bewaren of verdere verwerking verplicht

Wij zullen uw voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, tenzij wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.  De verwerking die enkel was gebaseerd op uw toestemming zal dan gestaakt worden. De intrekking van uw toestemming laat echter de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking daarvan of op basis van een gerechtvaardigd belang onverlet.

Alle gegevens die wij verzamelen online en/of in onze winkel, gebruiken wij voor de hierna beschreven doeleinden:

 • om onze website beter te laten functioneren;
 • om de doeltreffendheid van onze website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • het voeren van gesprekken via de op onze website geboden chatoptie;
 • het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;
 • om statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de website;
 • om technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
 • om u nieuwsbrieven te kunnen sturen indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven of indien u een klant van ons bent;
 • om onze dienstverlening en producten door u te laten beoordelen
 • om het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn.

Nieuwsbrieven

Wij verzamelen uw gegevens tijdens uw bezoek aan de winkel (aankoop machine, reparatie of servicebeurt van uw machine); bij aanschaf van producten op onze website; of aanmelding via onze website voor onze nieuwsbrief (alleen email); of bij inschrijving bij een van onze workshops (U vinkt dan aan dat u akkoord gaat met de verwerking van de gegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring)
U kunt zich te allen tijde uitschrijven door te klikken op de afmeldlink die onderaan elke e-mail wordt weergegeven. Na uw uitschrijving zullen we uw e-mailadres zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 2 maanden verwijderen.

Camera bewaking

In onze winkels hangen camera’s. Dit ter beveiliging u, medewerkers van Schuring naaimachines en beveiliging tegen diefstal van onze producten. De camerabeelden worden na vier weken verwijderd. De eigenaar Schuring Naaimachines is verantwoordelijk voor de tijdelijke opslag en verwijdering van de beelden.

 

Uw rechten

Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Schuring naaimachines & inspiratie heeft u dus het recht om:

 • uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
 • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
 • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor Schuring naaimachines & inspiratie maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
 • uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te dragen.

Binnen maximaal vier weken zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door Schuring naaimachines & inspiratie op welke wijze dan ook, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derde partijen

Wij zullen uw persoonlijke informatie in bepaalde gevallen delen met andere partijen voor zover u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of indien een wettelijk voorschrift of een bevoegde autoriteit dit verplicht. De persoonsgegevens zullen enkel door Schuring naaimachines & inspiratie worden gedeeld indien dit expliciet is aangegeven in deze privacyverklaring.

Bepaalde gegevens zoals uw naam en email adres zullen worden gedeeld met onze marketingpartners om aan de garantiebepaling te kunnen voldoen.

Type gegevens Met wie Doel
Naam, e mail adres, aankoop Befrako/PFAFF Verlengde garantie
E mailadres Lijnrecht Nieuwsbrief versturen
Naam, adres en E mailadres DHL Versturen van aankoop, tracking pakket

Beveiliging

Schuring naaimachines & inspiratie heeft de passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden wordt verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving en beschermd zijn tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door u verstuurde gegevens worden versleuteld en zijn beveiligd.

Overige

Schuring naaimachines & inspiratie kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens.
Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@schuring-naaimachines.nl

Laat u inspireren in onze winkel!

Bezoek de winkel